התקנה ובדיקת מז"ח

 

 

 

תפקיד המז"ח להפריד בין מערכות מי שתייה לכל מערכות אחרות במתחם

המז"ח יותקן בחיבור מים למערכות:

הסקה ,מיזוג אויר ,מכבסות ,כיבוי אש ,חדרי דודים וחדרי מכונות ,מרככים ,מעבדות ,אספקה סטרילית ,מכונות שטיפה, מדיחי כלים,

השקייה ,בריכות שחייה ,מזרקות ,קירור ציוד מכני(מדחס,גנרטור,משאבות) ,תחנות תידלוק ,רפתות ,מקוואות ,ג'קוזים

 

חוקים

:פקודת בריאות העם ,חוק תכנון ובניה,חוק מים.

תקנות:

-תקנות בריאות העם -התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת התש"ס 2000         

         -תקנות בריאות העם -מתקן דישון במערכת מים

תקנים ישראליים:

-ת"י 1673 מונע זרימה חוזרת (מז"ח) עם איזור לחץ מופחת

-ת"י 1965 שובר ריק (ואקום) טעון קפיץ למניעת זרימה חוזרת

-ת"י 4425 שסתום חד כיווני כפול למניעת זרימה חוזרת

-ת"י 1205.1 התקנת מתקני תברואה ובדיקתם -מערכות שרברבות ,מערכות הספקת מים קרים/חמים

           

 התקן קובע את נהלי הבדיקה התקופתית של המז"ח המורכבים במערכת מים לפחות אחת לשנה ותחזוקת המכשיר בשותף       

  • -ג.ש.מ תערוך בדיקה שנתית למז"ח ותוציא דו"ח מסודר למזמין עם אישור הבדיקה ופרטיה.
  • ג.ש.מ  נותנת שירות להתקנת המז"ח בכל הקטרים הנדרשים לפי התקנים(כולל עב' ריתוך,צנרת,ברזל,פלסטיק)
  • ייעוץ היכן נדרש להתקין מז"ח ,עפ"י תקני משרד הבריאות.

העבודה תתבצע ע"י מתקין / בודק מז"ח מוסמך משרד הבריאות ובמכשירים מכויילים