תקנות מי שתייה

 

תקנות למי שתייה 

תקנות בריאות העם(איכותם של מי השתייה) 

    תשל"ד 1974(נוסח משולב התש"ס 2000)

1.מים פסולים לשמש מי שתיה.

א. בבדיקה מיקרובאלית שהתגלו בהם חיידק קוליפורמים צואתי אחד

או יותר משלושה חיידקי קוליפורמים ב-100 מ"ל


ב. אם בבדיקה חוזרת תוך 24 שעות מגמר הבדיקה  המיקרובאלית לא נמצאו אף חיידק קוליפורמים

צואתי אלה יותר משלושה חיידקי קוליפורמים ב-100 מ"ל מים,המים לא יהיו פסולים לשתיה.

 

ג. מים שעמדו מעל חודש ימים לא יסופקו לצרכן אלה עם כן עברו דגימות מיקרובאליות ותהליך חיטוי