תקנים

 

 

 

1.פקודות בריאות העם (1940 חלק 1)

 

-תקנות בריאות העם(איכותם התברואתית של מי שתייה),תשל"ד -1974

נוסח משולב התש"ס-2000

-תקנות בריאות העם(מערכות בריכה למי שתייה) התשמ"ג-1983,נוסח

משולב התשנ"א-1991

-תקנות בריאות העם(התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) התשנ"ב-1992

 

2.חוק תכנון ובניה(הל"ת)  הספקת מים

3.תקנים ישראלים
-ת"י.1. 1205 התקנת מתקני תברואה ובדיקתם-מערכות שרברבות:מערכת

אספקת מים קרים וחמים

-ת"י 1525 חלק 2-תחזוקת בניינים :בנייני מגורים וסביבתם הקרובה-מערכות שירות

-ת"י 5438-כימיקליים לטיפול מי שתייה

 

4.הנחיות משרד הבריאות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים-נוסך מעודכן

 

5.מפרט01-W-הנחיות משה"ב למז"חים במערכות מים בבניינים ציבוריים (יולי 2002)
 -הנחיות ארגון הבריאות של האיחוד האירופאי

 -הנחיות ארגון הבריאות העולמי WHO