טופס 4-חיטוי ושטיפת צנרת

טופס 4

ג.ש.מ מבצעת חיטוי ושטיפת קווים חדשים לקבלת אישור טופס 4.

הדרישה קיימת בכל צנרת חדשה המספקת מי שתייה ציבורי/פרטי והכשרת מאגרים חדשים לשימוש.

ג.ש.מ בעלת רישיון משרד הבריאות לשטיפה וניקוי קווי מים.

לאחר העבודה יילקח דגימה למעבדה מאושרת משרד הבריאות ע"י דוגם מוסמך("נוהלי דיגום איכות מים ינואר 2000)

ויישלח ד"וח מפורט למזמין על העבודה שבוצעה

*העבודה תתבצע ע"פ הנחיות משרד הבריאות

*החומרים המשמשים לחיטוי המערכת יעמדו בדרישות ת"י 5438