ייעול המערכת
ג.ש.מ נותנת שירות איך לייעל את המערכת ,ניצול מלא שלה, שמירה ושיפור איכות המים.
  • בניית מערכת סיחרור חיצונית 
  • התקנת מערכת סינון/ריכוך מים                                            
  • מערכת בקרה מינון/ניקוז
  • התקנת מפרקי אבנית/כלורינטור
  • מערכת מיחזור מים