דגימות מים

ג.ש.מ נותנת שירות בנושא דגימות המים הכוללים:

-מי שתייה                 -מים חמים              -בריכות שחייה                  -ליגיונלה

 -ג'קוזי                     -ביוב                      -מקוואות טהרה                 -מגדלי קירור 

דגימות המים יילקחו ויבדקו בהתאם לדרישות  משרד הבריאות בדוגם מוסמך "נוהלי דיגום איכות מים" ינואר 2000 ובתנאים הנדרשים 

 ויכללו בדיקות כימיות ומיקרוביאליות במעבדה מאושרת משרד הבריאות                                                                                                                                                                                                                            לאחר פענוח המעבדה יישלח ד'וח מפורט למזמין עם אישור  המעבדה

ג.ש.מ מבצעת בדיקה מקיפה למערכת המים בכמה נקודות שיכללו את המערכת ותוכל לזהות זיהום במידה ויש והיכן.